Kome pomažete?

Prema studijama Referentnog centra pedijatrijske kardiologije za Republiku Hrvatsku (za koji se namjerava kupiti navedena oprema), koji se nalazi u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb, u Hrvatskoj trenutno ima preko 10.000 djece sa srčanim bolestima, a svake se godine rađa još najmanje 500.

Korisnici su rođeni sa kompleksnim prirođenim srčanim greškama, koji u velikoj većini slučajeva završavaju na palijativnim zahvatima (operacijama) u Hrvatskoj i u inozemstvu (Njemačka i Austrija)

nerođena djeca

Zahvaljujući fetalnom ultrazvučnom uređaju ciljana skupina su i nerođena djeca, kojima se ovakvim uređajem još u majci mogu dijagnosticirati moguće malformacije te priprema za buduće liječenje djeteta nakon rođenja

roditelji

Važna skupina korisnika koji putem udruge dobivaju važne informacije, psihološku pomoć .

Zašto trebamo novac?

Zdravlje je najveće bogatstvo koje čovjek može posjedovati, a naša se Udruga bavi djecom čije je zdravlje ozbiljno narušeno teškim srčanim problemima. Mi, roditelji uključeni u Udrugu, ne možemo zamisliti život bez naše djece, ali i njihovih bolesti. Naš se humanitarni rad svodi ne samo na kontinuirano poboljšanje zdravstvenog stanja naše djece, već želimo utjecati i na boljitak ostale djece. Pritom mislimo na djecu koja će se tek roditi ili su se već rodila – kao srčani bolesnici.
Stoga je naša akcija „Veliko srce malom srcu“ usmjerena na prikupljanje sredstava za kupovinu medicinskih uređaja koji bi uvelike pomogli u dijagnosticiranju teških srčanih
bolesti djece, prije i poslije rođenja.

Do sada smo kupili sljedeće uređaje :

1. Ultrazvučni uređaj za pedijatrijsku i fetalnu kardiologiju
2. Dodatna radna jednica za uzv koja pohranjuje podatke
3  Aspiratori
4. Perfuzori
5. Dodatna kardiološka sonda za UZV
6. 24-satni elektrokardiograf i 24-satni RR monitoring
7. Ergospirometrijski sustav
8. Pulsni oksimetri (2 kom - KBC Rebro, 1 kom - KB Osijek
9. Holter EKG rekorder, Holter LX programski paket Pro
10. Suvremeni telemetrijski sustav

774.900,00 kn
15.096,02 kn
5.645,70 kn
18.911,25 kn
27.500,00 kn
61.650,00 kn
348.408,63 kn
13.549,00 kn
156.430,09 kn
238.363,88 kn

 1. Ultrazvučni uređaj za pedijatrijsku i fetalnu kardiologiju
  774.900,00 kn
 2. Dodatna radna jednica za uzv koja pohranjuje podatke
  15.096,02 kn
 3. Aspiratori
  5.645,70 kn
 4. Perfuzori
  18.911,25 kn
 5. Dodatna kardiološka sonda za UZV
  27.500,00 kn
 6. 24-satni elektrokardiograf i 24-satni RR monitoring
  61.650,00 kn
 7. Ergospirometrijski sustav
  348.408,63 kn
 8. Pulsni oksimetri (2 kom - KBC Rebro, 1 kom - KB Osijek
  13.549,00 kn
 9. Holter EKG rekorder, Holter LX programski paket Pro
  156.430,09 kn
 10. Suvremeni telemetrijski sustav
  238.363,88 kn

Donacije drugim medicinskim centrima:

KBC OSIJEK

Pulsni oksimetar
EKG Holter sustav

3.685,00 kn
22.000,00 kn

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA

EKG Cardiorapid sustav
Pulsni oksimetar
Tlakomjer na pero
Komplet za terapiju kisikom

9.996,19 kn
1.304,94 kn
1.114,75 kn
4.687,50 kn

Tim pedijatrijskih kardiologa, ali i kirurga te liječnika u intenzivnom odjelu, svakodnevno radi na dijagnosticiranju i otklanjanju dječjih srčanih grješaka. No, bez obzira na dobre stručnjake, bez odgovarajućih sredstva za rad, učinak svih njihovih napora se smanjuje.

(6,25 kn) Cijena poziva s PDV-om.
Hvala vam!