ČESTA PITANJA

Možemo li ostvariti pravo na pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu druge osobe ili osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb?

Za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje , doplatak za pomoć i njegu druge osobe ili osobnu invalidninu što iznosi (1200, 500 ili 300 kn zavisi od odluke) , potrebno je prikupiti i priložiti kao dokaz slijedeće dokumente:

Kad dobijete ovo rješenje i ako je ono pozitivno bilo 1200, 500 ili 300 kn imate automatski pravo na uvećani dječji doplatak u visini 832,00 kn .
Onda se javljate na HZMO za dječje doplatke i donosite rješenje koje ste dobili u centru zajedno za rodnim listovima i onda nije bitan dohodak.

Kako ostvariti prava na "Dopust za njegu djeteta" do navršene djetetove 8 godine života?

Da bi ostvarili dopuist za njegu, oba roditelja moraju biti zaposlena na neodređeno vrijeme. Sva medicinska dokumentacija predaje se na HZZO. Nakon vještaćenja dobije se rješenje na 1, 2 ili više godina.

Da li imamo pravo na uvećani dječji doplatak od 831,00 kn?

Pravo na uvećani dječji doplatak se ostvaruje ako jedan roditelj ostvaruje pravo na dopust za njegu djeteta.

Što je sve potrebno od dokumenata prilikom predaje zahtjeva za osobnu invalidninu?

Korisni linkovi:

Smještaj roditelja u inozemstvu:

Austrija - HerzKinder Ostereich
Njemačka - Ronald McDonald Haus Munchen am Deutschen Herzzentrum

(6,25 kn) Cijena poziva s PDV-om.
Hvala vam!